Skip Navigation
 


Aktualności

Studia Podyplomowe "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy"Kierownik: dr Katarzyna Lis


Cele i zadania studiów: przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Słuchacze studiów zapoznają się z możliwościami starania się o środki unijne przeznaczone na poprawę warunków pracy.


Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych studiów magisterskich (lub równorzędnych), jak i wyższych studiów zawodowych (po uzyskaniu dyplomu licencjata lub równorzędnego).


Otrzymane świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych upoważnia absolwentów, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r. "W sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy" (Dz. Nr 246, poz. 2468) do pełnienia funkcji inspektorów, starszych inspektorów oraz specjalistów i starszych specjalistów do spraw bhp w przedsiębiorstwach i innych jednostkach. Absolwenci zdobędą także wiedzę i umiejętności do prowadzenia szkolenia pracowników.


W ramach zajęć słuchacze odbędą szkolenie teoretyczno-praktyczne obejmujące m.in.: zasady zarządzania BHP, wymagania dla audytora w odniesieniu do normy PN–N-18001:2004, planowanie procesu auditu wewnętrznego i nadzorowanie poaudytowych działań korygujących. Zajęcia z tego zakresu zostaną zakończone egzaminem i wydaniem certyfikatu audytora wewnętrznego systemu zarządzania BHP zgodnie z normą PN–N-18001:2004


Plan szczegółowy studiów podyplomowych obejmyje swoim zakresem również zakres wiedzy teoretyczno-praktycznej z pierwszej pomocy a słuchacze otrzymają zaświadczenie ukończenia kursu pierwszej pomocy

 
 
« powrót|drukuj